play_arrow
Rajko Ivič direktor
t: +386 41 668 910 e: rajko.ivic@trik-kamenine.si
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

trik proizvodnja

Kamnolom Poljčane

V kamnolomu Poljčane poteka proizvodnja kamnitih agregatov s pomočjo moderne separacije, s katero je možno proizvesti najrazličnejše frakcije agregatov za potrebe gradbeništva.

Sam proces poteka tako, da se material najprej naklada v vsipni jašek, od tam naprej transportni trakovi material pripeljejo v separacijo. V separaciji poteka drobljenje in sejanje materiala s pomočjo različnih drobilcev in sit. Proizvaja se več različnih frakcij kamnitih agregatov, to so: 0-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-32, 0-4, 0-8, 0-16, 0-32 in 0-63. Zmogljivost separacije znaša do 450 t/h.

Sama proizvodnja poteka v zaprtem prostoru, kar močno zmanjša obremenjevanje okolja s hrupom. Prav tako je s pomočjo odpraševalnega sistema, in filtriranja trdih delcev, majhno tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci.Prenesi certifikat download