46°17'13.4"N 15°34'04.5"E
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

Kamnolom Bela se nahaja neposredno ob regionalni cesti R1-219 Poljčane – Podplat in sicer v nenaseljenem delu doline Bele, 3 km južno od kraja Poljčane. Transport materiala je možen po regionalni cesti v smeri proti Slovenski Bistrici in proti Rogaški Slatini.

V kamnolomu se pridobiva masiven zrnat tehnični kamen – dolomit, ki vsebuje do 55% CaCO3 in do 45% MgCO3. Z visoko kvaliteto in količinami, ki lahko zadovoljijo potrebe vseh kupcev, proizvajamo in prodajamo več vrst dolomitnih agregatov za potrebe cesto gradnje, betonov in nasipov.

Zaradi kemijske sestave je material uporaben tudi v kmetijstvu za nevtralizacijo kislosti zemlje. Proizvodnjo kontroliramo v lastnem certificiranem laboratoriju in pri zunanjih pooblaščenih instituciji ZAG Ljubljana.


play_arrow