46°15'46.9"N 15°37'06.6"E
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

Kamnolom Zagaj je eno izmed štirih nahajališč silikatne kamnine v Sloveniji. Nahaja se ob poslovni coni Negonje, vsega 3 km severozahodno od centra Rogaške Slatine. Kamnolom je razmeroma blizu naseljenih krajev, vendar nima posebnih vplivov na okolico. Dostop je urejen po lokalni javni cesti, ki povezuje bližnja naselja. Surovina kamnoloma je andenzitni tuf. Proizvodnja v kamnolomu je podobna kot v kamnolomu Žusem z večjim poudarkom po eksploataciji lomljenca.

V kamnolomu se proizvajajo tamponi in drobljenci, ki so primerni za voziščne konstrukcije. Ob tem v kamnolomu pripravljamo tudi lomljenec (odminiran ali izbran) in različno velike bloke za zaščito vodotokov in sanacijo plazov.

Vsa proizvodnja v kamnolomu Zagaj I je certificirana in kontrolirana s strani ZAG Ljubljana.

Kamnolom Zagaj zaradi urejanja dokumentacij in dovoljenj ne obratuje do nadaljnjega. O pričetku nadalje eksploatacije boste obveščeni.


play_arrow