46°17'40.6"N 15°34'28.7"E
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

Kamnolom Poljčane leži na levi strani pred naseljem Zg. Poljčane ob državni cesti RI-219 Podplat - Poljčane - Slovenska Bistrica. Dostop je po obstoječem cestnem priključku mogoč z vsemi kategorijami vozil. Povsem ročna proizvodnja se je pričela po letu 1950, danes pa poteka na tehnološko moderni separaciji za proizvodnjo vseh vrst kamnitih agregatov za potrebe gradbeništva. Kamnina je po svoji mineraloški sestavi dolomit. V kamnolomu proizvajamo različne frakcije kamnitih agregatov, tako tampone za uporabo v nasipih kot frakcije za uporabo pri betonih in asfaltih. V ponudbi imamo frakcije 0-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-32, 0-4, 0-8, 0-16, 0-32, 0-63 in odminiran material.

Poleg kamnitih agregatov proizvajamo tudi kameno moko Apnin Mg, ki je kot naravno gnojilo namenjena za potrebe kmetijstva in vrtnarstva. Prodajamo pa tudi zemljo (odkrivko). V kamnolomu je tudi manjša betonarna za lokalne potrebe kupcev.

Vsa proizvodnja v kamnolomu Poljčane je certificirana in kontrolirana s strani ZAG Ljubljana.play_arrow